The most ancient jewelry shop in Europe since 1745

Levering en leveringskosten

De aangekochte artikelen worden pas geleverd na gehele betaling door de klant en blijven tot dan de exclusieve eigendom van Heursel 1745.
Juwelier Heursel zal  de goederen binnen de 2 dagen na ontvangst van de betaling verzenden via koerier (SF Express, FedEx, DHL,…).

De producten worden vervoerd op risico van Heursel 1745 en afgeleverd op de plaats die de koper opgeeft bij zijn bestelling. Vanaf de aflevering of afhaling draagt de koper alleen de risico´s. De verzendingskosten zijn ten laste van de koper en worden bij de bevestigingsmail van de bestelling berekend door de webshop.

Bestellingen worden verwerkt afhankelijk van de beschikbare voorraden. De op de webshop aangegeven beschikbaarheid is ter indicatie en houdt geen enkele contractuele verplichting in.

Indien meerdere artikelen worden besteld, waarvan een artikel niet op voorraad is, zal HEURSEL 1745 de complete bestelling leveren nadat het ontbrekend artikel voorradig is. Indien het ontbrekend artikel niet binnen redelijke termijn beschikbaar is, worden de op voorraad liggende artikelen geleverd als deellevering. Voor de nalevering worden in dit geval geen kosten aangerekend. Indien de koper echter uitdrukkelijk de onmiddellijke deellevering van de voorradige artikelen vraagt, zijn de bijkomende verzendingskosten voor zijn rekening.

Indien de vertraging in de levering dertig dagen zou overschrijden zal de koper hiervan per e-mail verwittigd worden met opgave van de vermoedelijke levertijd; de koper kan dan indien hij dit wenst binnen de twee dagen per e-mail verzaken aan de aankoop zonder vergoeding voor beide partijen.

Een vertraging in de levering zal geen recht geven tot het betalen van schadevergoeding of enig strafbeding.

Ingeval de levering niet meer kan gebeuren door het niet meer leverbaar zijn van de producten door de fabrikant of een geval van overmacht heeft HEURSEL 1745 het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of in overleg met de koper een regeling te treffen, mits de koper te verwittigen per e-mail. Indien om dezelfde redenen de levering een vertraging oploopt van meer als drie maand heeft de koper het recht om de overeenkomst te beëindigen. Indien een transactie uit verschillende leveringen bestaat, geeft niet-betaling op de overeengekomen datum van één enkele levering, HEURSEL 1745 het recht de volgende leveringen op te schorten.

 

Bij ontvangst van de levering dient de verpakking van de zending door de koper nagezien. Zichtbaar beschadigde verpakkingen dienen geweigerd met de vermelding “verpakking beschadigd”, zo niet worden de goederen vermoed definitief aanvaard te zijn door de koper als conform en worden de zichtbare gebreken onweerlegbaar vermoed onbestaand te zijn.

Indien de levering een niet-conform product zou bevatten dient dit via e-mail gemeld aan info@heursel.be binnen één dag na ontvangst. Het product moet binnen de twee werkdagen na ontvangst teruggestuurd worden naar HEURSEL 1745, de verzendingskosten worden u terugbetaald. Teruggestuurde producten worden alleen aanvaard indien ze ongebruikt zijn, in originele staat en in hun verpakking met alle toebehoren en gebruiksaanwijzing.
 
Nadat Heursel 1745 de geweigerde of foutieve levering heeft ontvangen en aanvaardt zal u een nieuwe levering op kosten en risico van HEURSEL 1745 worden toegestuurd.

Indien het artikel niet voorradig is zal Juwelier Heursel 1745 de leveringstermijn in onderling overleg met de klant bepalen.

 

De eventuele verzendingskosten worden aangegeven tijdens het orderproces.
Kostprijs:

~        wanneer het aankoopbedrag hoger is dan € 1000: gratis

~        wanneer het aankoopbedrag lager is dan € 1000:

~        België : € 5.80

~        Buitenland: € 60